Workbench3

Oryginał: http://www.scp-wiki.net/scp-1730
Pomoce: http://scpsandbox-pl.wikidot.com/wanna-amigo-spambox:biezace
Forum: n/a
Atrybucja: > [*http://www.scp-wiki.net/scp-1730 Oryginał] autorstwa [[*user djkaktus]]
Ogłoszenie: [[[SCP-1730]] -- Co się stało z Ośrodkiem 13?

Adnotacja Występujący w artykule zwrot t-i-m-e-s-t-a-m-p (bez myślników naturalnie) nie jest błędem czy zaginionym wyrazem: stosuję ten zwrot jako osobistą pomoc w nawigacji po artykule. Proszę o nieusuwanie go.


ocena: 0+x


warning.png

classified.png

warehouse.png

Główne biuro SCP-1730. Główne wejście do poziomów podziemnych jest pod tą strukturą.


location.png

Park Stanowy Big Bend Ranch State Park, Texas, Stany Zjednoczone.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Został ustanowiony 2km perymetr dookoła SCP-1730 i ustanowiono strefę kwarantanny 1 km od SCP-1730. Personel przed wejściem do SCP-1730 podlega czynnościom przygotowawczym Niebezpiecznego Kontaktu Klasy VII, włączając w to aplikację zmodyfikowanego wzmacnianego hermetycznego kombinezonu do materiałów niebezpiecznych "Maxwell-Harden". Aplikacja tych środków ochronnych może mieć miejsce jedynie w głównej bramie kwarantanny Tymczasowego Ośrodka 23.

Osoby próbujące opuścić poddany kwarantannie teren muszą wpierw poddać się protokołom dekontaminacyjnym zgodnie z nakazem personelu ochronnego kwarantanny. Osoby niespełniające parametrów ekstrakcji z kwarantanny mają być poddane dalszej dekontaminacji bądź, w przypadku gdy dalsza dekontaminacja będzie niewykonalna, terminacji.

Aktualizacja Zabezpieczenia ██.██.████: Niebezpieczne istoty biologiczne i zagrożenia poznawczego doprowadziły do dużych strat w oddziałach ratunkowych. Mobilna Formacja Operacyjna "Kretoszczury" została przydzielona do wszystkich obecnych działań eksploracyjnych.


Aktualizacja Zabezpieczenia ██.██.████: Ze względu na wydarzenia opisane w Logu Eksploracji 7 wszystkie przyszłe ekspedycje SCP-1730 zostały zawieszone na czas nieokreślony, w oczekiwaniu na aprobację Nadzorczą.


Aktualizacja Zabezpieczenia 01.02.2016: Ze względu na informacje zebrane przez Fundacyjne drużyny monitorujące eksploracje i działania pozyskujące w Ośrodku 13 nie są juz zawieszone. Szczegóły będą dostępne według potrzeb. Przydzielone jednostki Mobilnych Formacji Operacyjnych zostaną powiadomione przez swoich oficerów przełożonych.


Aktualizacja Zabezpieczenia 15.05.2017: Mobilna Formacja Operacyjna Apollo-3 "Strażnicy Gry" i Tau-5 "Samsara" są aktywne i przydzielone do eksploracji SCP-1730. Więcej szczegółów w Dodatku 1730.8.


Aktualizacja Zabezpieczenia 22.06.2017: Ze względu na wydarzenia opisane w Dodatku 1730.9, SCP-1730 został przeklasyfikowany jako ZNEUTRALIZOWANY. Dodatkowe działania badawcze są w trakcie. Raporty z odpraw będą dostępne w momencie ich deklasyfikacji.


UWAGA FILESERV:


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PLIK SCP-1730 W WERSJI SPRZED JEGO REKLASYFIKACJI DO ZNEUTRALIZOWANYCH. MOGĄ POZOSTAWAĆ W NIM PEWNE NIEŚCISŁOŚCI.


Description: SCP-1730 is a large complex of structures 15km northwest of the US/Mexico border within Big Bend Ranch State Park that was discovered on June 5th, ████. Due to the isolated nature of the complex, and the low survival rate of individuals who come in contact with it, it is possible that SCP-1730 had been previously discovered but unreported.

SCP-1730 bears identifying markings and contains documents to support the claim that SCP-1730 was at one point Foundation Site-13, originally located near Nome, Alaska. This conflicts with current records, which show that Site-13 was a project that, while intended to be constructed in Nome, was scrapped for the larger and more advanced Site-19 and never completed. Flora located on-site have been traced back to those native to the Alaskan region. How SCP-1730 came to be at its current location is unknown.

power.jpg

The SCP-1730 power station.

SCP-1730 is in a severe state of disrepair, and appears to have been left abandoned for an extended period of time. The site power generator has continued to operate in a damaged state, despite a number of fuel leaks and fires throughout the facility. This has resulted in intermittent power failures throughout the site, hindering exploration and rescue efforts.

The origin of SCP-1730 is unknown, as is the nature of many of the anomalous entities contained within. It is confirmed that the 2nd through 15th1 basement levels were utilized for entity containment, though the state of that containment has deteriorated significantly.

bleed.jpg

Message located on SW stairwell leading to third basement level.

It is believed that a contingent of human survivors exists somewhere deep in the lower basement levels of the facility. Messages written in English have been discovered throughout the site, consisting of warnings such as "danger" and "death here", and other messages such as "not my body" and "bleed". A recurring message, "What happened to Site-13?", has been found in several different locations in the basements.

Several logs of data have been collected by the remaining functional site terminals, the relevant data of which is contained in the addendums below. Worth noting is that inconsistencies exist between the logs and what has been determined through exploration, including site layout, staff makeup, and contained anomalies.


Addendum 1730.1: Recovered Log


Addendum 1730.2: Recovered Automated Message


Addendum 1730.3: Exploration Log Transcripts


Addendum 1730.4: Recovered Data from Power Station Terminal


Addendum 1730.5: Collected Data Logs


Addendum 1730.6: Received Audio Transmission

The following audio transmission was picked up on monitoring equipment on the morning of February 1st, 2016. The transmission, both speech and an encrypted signal that followed, has been repeating on a continuous loop since it was first detected. The contents of the transmission are accessible below.

explo.jpg

SCP-1730 research area access.


Addendum 1730.7: Updated Exploration Memorandum

In light of recent information gathered by Foundation surveillance teams, it has been deemed pertinent to once again send exploration and recovery teams into Site-13. By order of Overwatch Command, SCP-1730's containment procedures have been updated. Mobile Task Force Tau-5 ("Samsara") is currently under consideration for deployment. Details to follow.


Addendum 1730.8: Exploration and Recovery Log Transcripts


Addendum 1730.9: Extraction Log Transcripts


Addendum 1730.10: Extraction Mission Debriefing Report

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License