Workbench3

Oryginał: http://www.scp-wiki.net/scp-2317
Forum: n/a
Atrybucja: > [*http://www.scp-wiki.net/scp-2317 Oryginał] autorstwa [[*user DrClef]]
Ogłoszenie: [[[SCP-2317]]] -- Drzwi do innego świata
Publikacja: * Drzwi do innego świataocena: 0+x

WITAJ W BEZPOŚREDNIM TERMINALU SCPNET. WPROWADŹ PROSZĘ KOMENDĘ

login

UŻYJ PROSZĘ SWOJEGO POŚWIADCZENIA

jvance1@@fundacja.scp | password9910

POŚWIADCZENIE PRZYJĘTE. WPROWADŹ PROSZĘ KOMENDĘ

dostęp SCP-2317

NIEPOPRAWNY FORMAT LUB NIEZNANA KOMENDA

pomoc dostęp

DOSTĘP: Wyświetla streszczenie Specjalnych Czynności Przechowawczych dla danego artefaktu.
Składnia: DOSTĘP Numer SCP Poziom Upoważnienia

dostęp 2317 0

NAZWA UŻYTKOWNIKA: Jonathan Vance
TYTUŁ: Asystent naukowy. Ośrodek 179
WYŚWIETLANIE SCP-2317, POZIOM UPOWAŻNIENIA 0

SCP-2317


Identyfikator podmiotu: SCP-2317

Klasa podmiotu: [USUNIĘTO]

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2317 ma być zabezpieczony w Strefie Przechowawczej 179, we wzmacnianym pomieszczeniu przechowawczym 3m : 3m : 3m. Uzbrojeni strażnicy mają być na miejscu cały czas, aby uniemożliwiać nieautoryzowany dostęp do placówki.

Opis: SCP-2317 to drewniane drzwi w futrynie, oryginalnie skonstruowane jako drzwi do piwnicy w XIX wiecznym kamieniu brunatnym w Massachusetts. Po otwarciu drzwi każda osoba, która przekroczy próg, zostanie przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości.

DALSZE INFORMACJE ODNOŚNIE SCP-2317 SĄ SKLASYFIKOWANE POZIOMEM 1 (POUFNE) LUB WYŻSZEGO. NIEWYSTARCZAJĄCE UPOWAŻNIENIE BEZPIECZEŃSTWA.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License