Workbench3

addOryginał: http://www.scp-wiki.net/scp-1730
Pomoce: http://scpsandbox-pl.wikidot.com/wanna-amigo-spambox:biezace
Forum: n/a
Atrybucja: > [*http://www.scp-wiki.net/scp-1730 Oryginał] autorstwa [[*user djkaktus]]
Ogłoszenie: [[[SCP-1730]] -- Co się stało z Ośrodkiem 13?

Adnotacja Występujący w artykule zwrot t-i-m-e-s-t-a-m-p (bez myślników naturalnie) nie jest błędem czy zaginionym wyrazem: stosuję ten zwrot jako osobistą pomoc w nawigacji po artykule. Proszę o nieusuwanie go.


ocena: 0+x


ostrzezenie.png

sklasyfikowany.png

warehouse.png

Główne biuro SCP-1730. Główne wejście do poziomów podziemnych jest pod tą strukturą.


location.png

Park Stanowy Big Bend Ranch State Park, Texas, Stany Zjednoczone.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Został ustanowiony 2km perymetr dookoła SCP-1730 i ustanowiono strefę kwarantanny 1 km od SCP-1730. Personel przed wejściem do SCP-1730 podlega czynnościom przygotowawczym Niebezpiecznego Kontaktu Klasy VII, włączając w to aplikację zmodyfikowanego wzmacnianego hermetycznego kombinezonu do materiałów niebezpiecznych "Maxwell-Harden". Aplikacja tych środków ochronnych może mieć miejsce jedynie w głównej bramie kwarantanny Tymczasowego Ośrodka 23.

Osoby próbujące opuścić poddany kwarantannie teren muszą wpierw poddać się protokołom dekontaminacyjnym zgodnie z nakazem personelu ochronnego kwarantanny. Osoby niespełniające parametrów ekstrakcji z kwarantanny mają być poddane dalszej dekontaminacji bądź, w przypadku gdy dalsza dekontaminacja będzie niewykonalna, terminacji.

Aktualizacja Zabezpieczenia ██.██.████: Niebezpieczne istoty biologiczne i zagrożenia poznawczego doprowadziły do dużych strat w oddziałach ratunkowych. Mobilna Formacja Operacyjna "Kretoszczury" została przydzielona do wszystkich obecnych działań eksploracyjnych.


Aktualizacja Zabezpieczenia ██.██.████: Ze względu na wydarzenia opisane w Logu Eksploracji 7 wszystkie przyszłe ekspedycje SCP-1730 zostały zawieszone na czas nieokreślony, w oczekiwaniu na aprobację Nadzorczą.


Aktualizacja Zabezpieczenia 01.02.2016: Ze względu na informacje zebrane przez Fundacyjne drużyny monitorujące eksploracje i działania pozyskujące w Ośrodku 13 nie są juz zawieszone. Szczegóły będą dostępne według potrzeb. Przydzielone jednostki Mobilnych Formacji Operacyjnych zostaną powiadomione przez swoich oficerów przełożonych.


Aktualizacja Zabezpieczenia 15.05.2017: Mobilna Formacja Operacyjna Apollo-3 "Strażnicy Gry" i Tau-5 "Samsara" są aktywne i przydzielone do eksploracji SCP-1730. Więcej szczegółów w Dodatku 1730.8.


Aktualizacja Zabezpieczenia 22.06.2017: Ze względu na wydarzenia opisane w Dodatku 1730.9, SCP-1730 został przeklasyfikowany jako ZNEUTRALIZOWANY. Dodatkowe działania badawcze są w trakcie. Raporty z odpraw będą dostępne w momencie ich deklasyfikacji.


UWAGA FILESERV:


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PLIK SCP-1730 W WERSJI SPRZED JEGO REKLASYFIKACJI DO ZNEUTRALIZOWANYCH. MOGĄ POZOSTAWAĆ W NIM PEWNE NIEŚCISŁOŚCI.


Opis: SCP-1730 to duży kompleks budynków 15 km na północny zachód od granicy Amerykańsko— Meksykańskiej, na obszarze Parku Stanowego Big Bend, odkryty 5 czerwca ████. Ze względu na odizolowanie kompleksu i niską przeżywalność osób wchodzących z nim w kontakt możliwe jest, że SCP-1730 był wcześniej odkryty, ale nie został zgłoszony.

SCP-1730 posiada znaki identyfikujące i zawiera dokumenty wspierające tezę, że SCP-1730 w przeszłości był Ośrodkiem 13 Fundacji, pierwotnie zlokalizowanym w pobliżu Nome, Alaska. Stoi to w sprzeczności z obecnymi zapisami, które wskazują, że Ośrodek 13, którego stworzenie rzeczywiście planowano w Nome, został odrzucony na rzecz większego i bardziej zaawansowanego Ośrodka 19 i nigdy nie został ukończony. Flora zlokalizowana w placówce została wykazana na rodzimą florę regionu alaski. Jak SCP-1730 znalazł się w swojej obecnej lokalizacji jest nieznane.

power.jpg

Elektrownia SCP-1730.

SCP-1730 jest w znacznym stanie zaniedbania, najwyraźniej będąc porzucony od dłuższego okresu. Generator Ośrodka kontynuował w uszkodzonym stanie, pomimo wielu wycieków paliwa i pożarów wewnątrz placówki. Spowodowało to sporadyczne problemy z zasilaniem w Ośrodku, co utrudniło eksploracje i działania ratunkowe.

Pochodzenie SCP-1730 jest nieznane, podobnie jak natura wielu anomalnych istot zabezpieczonych wewnątrz. Potwierdzono, że poziomy podziemne od 2 do 151 używane były do zabezpieczania istot, jednak stan tych zabezpieczeń znacznie się pogorszył.

bleed.jpg

Wiadomość znaleziona na południowo- zachodniej klatce schodowej trzeciego poziomu podziemnego.

Uważa się, że kontyngent ocalałych ludzi znajduje się gdzieś głęboko w niższych poziomach podziemnych. Wewnątrz ośrodka znaleziono wiadomości napisane w języku angielskim, w formie ostrzeżeń takich jak "niebezpieczeństwo" i "tutaj śmierć", jak również inne wiadomości, jak "nie moje ciało" czy "krwaw". Powtarzająca się wiadomość, "Co się stało z Ośrodkiem 13" została znaleziona w wielu różnych lokalizacjach w podziemiach.

Pozyskano wiele logów danych z pozostałych działających terminali w ośrodku; istotne informacje zostały zawarte w dodatkach poniżej. Warte odnotowania są nieścisłości pomiędzy logami a tym, co wykazano podczas eksploracji, włączając w to układ ośrodku, skład personelu i zabezpieczone anomalie.


Dodatek 1730.1: Pozyskany Log


Dodatek 1730.2: Odzyskana wiadomość automatyczna


Dodatek 1730.3: Transkrypty logu eksploracji


Addendum 1730.4: Recovered Data from Power Station Terminal


Addendum 1730.5: Collected Data Logs


Addendum 1730.6: Received Audio Transmission

The following audio transmission was picked up on monitoring equipment on the morning of February 1st, 2016. The transmission, both speech and an encrypted signal that followed, has been repeating on a continuous loop since it was first detected. The contents of the transmission are accessible below.

explo.jpg

SCP-1730 research area access.


Addendum 1730.7: Updated Exploration Memorandum

In light of recent information gathered by Foundation surveillance teams, it has been deemed pertinent to once again send exploration and recovery teams into Site-13. By order of Overwatch Command, SCP-1730's containment procedures have been updated. Mobile Task Force Tau-5 ("Samsara") is currently under consideration for deployment. Details to follow.


Addendum 1730.8: Exploration and Recovery Log Transcripts


Addendum 1730.9: Extraction Log Transcripts


Addendum 1730.10: Extraction Mission Debriefing Report

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License