Laboratorium Whiter'a
ocena: 0+x
2576.jpg

SCP-PL-145-1 (północny brzeg).

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-145

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako, iż niemożliwym jest przeniesienie obiektu,SCP-PL-145-01 zabezpieczono na terenie Wymiarowego Ośrodka-█ (Polska, woj. ███████████), który wybudowano dookoła niego.

Do obiektu przydzielono 6 wyszkolonych strażników, ze zmianami co 12 h. Ich zadaniem jest odprawianie osób postronnych, które próbują wtargnąć na teren obiektu. Jeśli osoby te odmówią współpracy, należy podać im preparat amnezyjny klasy A.
Dodatkowo cała linia brzegowa musi być całodobowo monitorowana, a teren obiektu ogrodzono 2,5 m stalową siatką.

Strażnikom zabrania się wchodzić w interakcję z SCP-PL-145-2 dla własnego bezpieczeństwa. Jeśli jednak do niej dojdzie należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt, aby można było dokonać próby jego przesłuchania.

Opis: SCP-PL-145-1 to jezioro o powierzchni ok. 280 ha. Na północnym brzegu znajduje się stary, drewniany podest o długości 10 m. Analiza wykazała, że nie ma on właściwości anomalnych. Wzdłuż południowego brzegu rozciąga się piaszczysta plaża o szerokości 4 m.

SCP-PL-145-2 to humanoid zamieszkujący SCP-PL-145-1. Spotkać go można jedynie na południowym brzegu obiektu podczas nowiu (ok. godziny 23:00) oraz w trakcie jego manifestacji.
Mierzy on 1,9 m wysokości. Wygląda na wychudzonego, lecz dysponuje ogromną siłą (zaciągnął Agenta W█████ siłą do wody, mimo iż agenta przytrzymywało 4 sprawnych fizycznie mężczyzn). Byt odznacza się także wysoką inteligencją oraz potrafi porozumiewać w każdym języku antycznym i współczesnym. Uważa się także za osobę boską. Jego skórę pokrywają łuski, a między palcami wyróżnia się błona pławna.
Obiekt nie chce współpracować z Fundacją. Mało wiadomo o jego przeszłości, gdyż podczas przesłuchania istnieje duże ryzyko zgonu przesłuchującego.

Obiekt zaczął wykazywać anomalne właściwości, kiedy dnia ██ maja 19██ roku sekta "Nowy Stary Świat" dokonała rytualnego mordu na ciężarnej Marioli K█████. Ciało kobiety wrzucono do jeziora, a policja znalazła je na południowym brzegu razem z drewnianym posążkiem słowiańskiego demona - Utopca (obiekt przechowywany jest w Ośrodku Magazynowym-█). Z autopsji wynika, iż brzuch kobiety został przebity jednosiecznym ostrzem wykonanym z brązu (przedmiotu zbrodni nie znaleziono). Opis rytuału pokrywa się z zamieszczonym w dziele "Necnon traditionibus religiosis Slavorum advenerunt" nieznanego autora, którego jedyny egzemplarz znajduje się w prywatnej kolekcji O5-██. Fundacja zabezpieczyła SCP-PL-145 tego samego dnia, kiedy w wyniku jego manifestacji doszło do śmierci ponad [PRZENIESIONO].
9 członków sekty znaleziono martwych w opuszczonym domu niedaleko jeziora. Popełnili oni masowe samobójstwo, a przy ciele jednego z nich znaleziono list, w którym napisano jedynie dwa słowa: "Ofiara spełniona.". Po pozostałych członków grupy wyznaniowej oraz guru ślad zaginął. Szczegóły odnośnie sekty znajdują się w Dodatku NSŚ 145.

Manifestacja:

Do manifestacji obiektu dochodzi wyłącznie, kiedy człowiek zdolny do komunikacji werbalnej zanurzy się całkowicie w wodzie. Zostanie wtedy przeniesiony do innego wymiaru (trwają prace nad ustaleniem dokładnego położenia). Miejsce to przypomina podmokły las olchowy spowity w gęstej mgle. Ofiara natrafi tam na mokradło, z którego wynurzy się SCP-PL-145-2 i zaproponuje zabawę w zagadki.
Jeśli osoba odmówi, przegra lub będzie próbowała oszukiwać podczas gry, podmiot zacznie ją topić, a jej ciało zostanie wyrzucone na wschodnim brzegu.
Jednak jeśli uda jej się zgadnąć SCP-PL-145-2 wypowie modlitwę w języku starosłowiańskim i odeśle personę na zachodni brzeg jeziora. Słów modlitwy do nie udało się w pełni przetłumaczyć, jednak mówi ona o "ofierze dla pana tych wód".

Osoby, które wygrały nie mogą wejść ponownie w interakcję z obiektem.
Jeśli do wody wejdzie jednocześnie kilka osób, będą musiały wspólnie rozwiązać zagadkę o większym stopniu trudności.

Zagadki są dopasowane pod względem tematyki oraz formy do zainteresowań ofiary. D-3930, który przed wcieleniem do personelu klasy D interesował się mitologią grecką miał rozwiązać tę zagadkę zaczerpniętą z mitu o Edypie: "Są dwie siostry - pierwsza rodzi drugą, a druga pierwszą".

Co ciekawe wcześniej wymienione dzieło "Necnon traditionibus religiosis Slavorum advenerunt" dokładnie opisuje manifestacje obiektu. Mówi też, iż wymiar do którego trafiają testerzy jest połączony ze światem umarłych, gdzie ich dusze pokutują za grzechy. Ofiary obiektu mają być daniną dla bóstwa, które strzeże dusze przed "portae inferi".

Dodatek:


WORK IN PROGRESS…

Zdjęcie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License