Wieprzek
ocena: 0+x

TEN DOKUMENT NIE WYMAGA UPOWAŻNIENIA

Oraz jest wyjęty spod wszelkich procedur bezpieczeństwa z rozkazu O5-7


house1

SCP-2508.

Identyfikator podmiotu: SCP-2508

Klasa podmiotu: Brak

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z powodu swojej niecodziennej natury, próby zabezpieczenia SCP-2508 skupiają się na jego utrzymaniu, badaniu jego pochodzenia i znaczenia oraz podtrzymaniu jego zachowań.

Obecny mieszkaniec powinien dodać swoje imię do notesu???logbook, wraz z jego ID Fundacji oraz zawodem. SCP-2508-1 musi być napełniany raz dziennie w południe oraz powinien być badany pod kątem pęknięć i przecieków raz w miesiącu, a naprawy dokonywane na bieżąco. Właz przed SCP-2508-2 powinien być zamykany podczas zlej pogody oraz przez całą zimę.

SCP-2508 powinien być utrzymywany w dobrym stanie, a archiwa uporządkowane. Warto zauważyć, że potrzebne towary takie jak jedzenie i leki są codziennie uzupełniane.

Dodatkowo, obecny mieszkaniec ma zapisywać wszelkie znaleziska mające związek z SCP-2508. Jest także zachęcany do uwieczniania wszelkich innych myśli, doświadczeń i/lub snów, które uzna za istotne. Zapisy te muszą być koniecznie zwięzłe. Niekompletne dane oraz fragmenty informacji są również akceptowalne, włącznie z jakąkolwiek wiedzą, która może się przydać przyszłym mieszkańcom.

Obecny mieszkaniec powinien dbać o swoje zdrowie psychiczne. Więcej informacji na ten temat znajduje się w badaniach. Zalaminowana, aktualna wersja tego dokumentu musi znajdować się na stole obok drzwi.

Opis: SCP-2508 jest wiejskim domem o nieznanej lokalizacji, a także otaczający go teren o powierzchni .53 km2. Dom ma dwa piętra, nie licząc piwnicy oraz strychu. Sposób, w jaki osoby odkrywają SCP-2508 jest zawsze przypadkowy, a poprzedni mieszkańcy napotkali dom pod różnymi adresami, w różnych miastach i państwach, w całkowicie różnych okolicznościach. Budowniczy SCP-2508 oraz pierwotni mieszkańcy (jeśli można założyć, że takowi istnieli) nie są obecnie znani.

Tylko jedna osoba może jednocześnie mieszkać w SCP-2508. Gdy wejdzie do obiektu, nie będzie w stanie go opuścić. Opuszczenie przestrzeni SCP-2508 z jednej strony skutkuje pojawieniem się z drugiej. Ta pętla, lub powtarzająca się przestrzeń, uniemożliwia ucieczkę z SCP-2508. W tym momencie czytelnik może już rozumieć skutki opisanych właściwości. Warto wyjaśnić, że z niemożnością ucieczki i brakiem jednoznacznej lokalizacji SCP-2508 łączy się brak możliwości wysyłania informacji do świata zewnętrznego. ??? BARRING AN UNFORSEEN SCENARIO, wszystkie materiały odnoszące się do SCP-2508, włącznie z tym dokumentem, są umieszczone wewnątrz SCP-2508.

W związku z tym, jeśli czytasz ten dokument, stajesz się obecnym mieszkańcem SCP-2508. Wszystkie twoje obowiązki wobec Fundacji i zewnętrznego świata są (nieoficjalnie) zniesione i unieważnione. Panująca aktualnie teoria zakłada, że Fundacja jako całość nie posiada żadnej wiedzy o tym miejscu. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zostały poddane rewizji przez Fundację, jest zbiorem informacji utworzonym przez pojedynczych pracowników Fundacji, którzy żyli i zmarli zamknięci w SCP-2508.

Tutaj pojawiają się kolejne niewyjaśnione właściwości SCP-2508. Wszyscy odnotowani mieszkańcy byli pracownikami Fundacji o poziomie upoważnienia 1 lub wyższym. Przyczyna nie jest znana, ale badania (oparte na poziomach wody w SCP-2508-1 gdy zjawiają się nowi mieszkańcy) wskazują, że po śmierci mieszkaniec SCP-2508 zostaje zastąpiony przez kolejnego tego samego dnia. Zależnie od powodu śmierci twojego poprzednika, możesz mieć trochę do posprzątania1.

Addendum: The record archive in the study has proven to be the most efficient way for cataloging and compiling research for future residents. However, a miscellaneous section was also added at some point3 to record the thoughts of those trapped here. You may feel free to read up on your predecessors. Provided below is an example intended to prime you for your stay here.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License