Wieprzek
ocena: 0+x
Aghori%20B%20%281%29.jpg

SCP-2833-52, photographed prior to its containment.

Identyfikator obiektu: SCP-2833

Klasa podmiotu: Keter (poprzednio Euclid; klasę zmieniono 01/07/1975)

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-2833 przechowywane są w pojedynczych, odpowiednio zmodyfikowanych, celach przechowawczych dla humanoidów w Ośrodku-147, wyposażonych w hermetycznie zaplombowane ściany oraz okno z szkła pancernego, umożliwiające wgląd do celi. Cele te ulegają codziennie zdalnej dekontaminacji. Każdej instancji SCP-2833 zapewnia się butelkę wody mineralnej oraz trzy kapsułki składników odżywczych dziennie, dostarczane przez zabezpieczone pneumatycznie otwory. Wywiady przeprowadzane z wszelkimi instancjami SCP-2833 są przeprowadzane przez zdalny mikrofon.

Aktualizacja (01/07/1975): Mobilna Formacja Operacyjna Omega-44 ("Death Seekers") ma za zadanie identyfikować i pojmanie jakichkolwiek dzikich instancji SCP-2833 w północno-zachodnich Indiach. Podczas interakcji z instancjami SCP-2833, członkowie MFO Ω-44 muszą nosić kombinezony Hazmat Klasy A.

Aktualizacja (01/10/2010): Wszystkie kwestie dotyczące SCP-2833 są przekazywane do Połączonego Dowództwa Sitra Achra. Dostęp do dalszych informacji jest nadany jedynie Personelowi Projektu Sitra Achra.

Opis: SCP-2833 odnosi się do grupy genetycznie identycznych ludzi płci męskiej, jednak każda instancja ma unikalny wygląd fizyczny. Wszystkie instancje SCP-2833 ubierają się w stroje typowe dla ludu Aghori.1 Języki znane poszczególnym instancjom SCP-2833 to między innymi hindi, angielski, gudźarati, dogri, kaszmirski, pendżabski, urdu oraz nieznany archaiczny język uralski, nie odpowiadający żadnemu znanemu współcześnie wariantowi uralskiej rodziny językowej.2

SCP-2833 są w stanie manipulować materię organiczną w swoich ciałach, wytwarzając anomalnego pasożyta klasyfikowanego jako SCP-2833-A. W większości przypadków opuszcza ciało przez otwory lub otwarte rany w ciele SCP-2833.

SCP-2833-A odnosi się do pasożytniczego bezkręgowca przypominającego insekty z rzędu Diptera, mierzące około 20 mm długości. SCP-2833-A są barwy czerwonej i zdolne do lotu, dzięki swoim skrzydłom. SCP-2833-A zazwyczaj próbuje wejść do organizmu kręgowca (nazywanego odtąd "nosicielem"), poprzez jego otwory lub otwarte rany. Instancje SCP-2833-A przyłączają się do układu nerwowego nosiciela, umożliwiając odpowiadającej jej instancji SCP-2833 na manipulację układu nerwowego oraz organów sensorycznych nosiciela. Podmioty wykorzystują to w celu wywołania halucynacji lub kontrolowania ciała celu.

Internal composition of SCP-2833-A consists primarily of a combination of keratin and muscular tissues with traces of ash. The interior of SCP-2833-A contains a spermatophore, which holds a miniature SCP-2833 instance. Miniature SCP-2833 instances found in SCP-2833-A instances are approximately 2 mm in length and are usually inert.

If SCP-2833-A's host is a female human, SCP-2833-A instances may deposit their respective miniature SCP-2833 instance in the host's uterus. Thereupon, they will undergo growth in the host's uterus and consume all organic matter in proximity. Through SCP-2833-A, the "parent" SCP-2833 instance tends to manipulate female hosts to leave their areas of residence and reside in non-urban environs.

After a period of approximately one year, a new SCP-2833 instance is born. In 100% of observed birthing events, the female host is unable to survive the process. Newborn SCP-2833 instances retain the memories of respective "parent" SCP-2833 instance, and are capable of speech from birth. Once born, newborn SCP-2833 instances tend to consume their "mother's" corpse. Notably, the death of the host does not hinder the gestation of SCP-2833. Instead, SCP-2833-A generates an unidentified embalming agent to preserve the host's body until the birth of SCP-2833. In those cases, SCP-2833 instances may be born prematurely.

The first known SCP-2833 instance (classified as SCP-2833-1) was found in Himatnagar, Gujarat, India on ██/██/1969, where it was implicated in inciting civic unrest via its anomalous properties. SCP-2833-1 was then extradited by Indian authorities upon the Foundation's request.

The existence of multiple SCP-2833 instances is identified upon the identification of four instances of SCP-2833 in a cemetery in Ahmedabad, Gujarat, India on ██/██/1975. These SCP-2833 instances were previously ambushed by GOC operatives, resulting in the termination of an SCP-2833 instance. The remaining three SCP-2833 instances were successfully taken into Foundation custody.

The presence of SCP-2833 instances is identified in rural areas within the Indian states of Gujarat, Rajasthan, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Jammu and Kashmir. Total population of SCP-2833 is estimated to be in excess of 1,000.

Addendum 2833-1: Selected Interviews with SCP-2833 instances.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License