Wilcza Jama
1327235923.bianko_dhc.jpg

Zdjęcie SCP-PL-XXX przed nabyciem przez niego zdolności anomalnych. Zdjęcie pochodzi z 1990 roku.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-XXX musi być umieszczony w niestandardowej celi przechowawczej dla humanoidów w Kazamatycznym Ośrodku Wysokiego Nadzoru PL-154. Cela powinna posiadać wzmocnione, 25 cm drzwi pancerne odblokowywane biometrycznie, powinna być pozbawiona jakichkolwiek okien czy luster weneckich, zaś do obserwacji podmiotu przez monitoring powinni zostać oddelegowani operatorzy z wysoką odpornością antymemetyczną.

W celu zniwelowania zagrożenia przełamania zabezpieczeń należy zamontować Kotwice Rzeczywistości Scrantona oraz monitorować poziom Humów w celu zapewnienia integralności i stabilności podmiotu.

W trakcie fazy aktywnej należy dostarczyć podmiotowi następujące przedmioty związane z franczyzą Nickelodeon Psi Patrol lub wyświetlić przez znajdujący się w celi projektor losowy odcinek serialu animowanego Psi Patrol do momentu, gdy poziom Humów spadnie do normalnego poziomu.

Preferowane przedmioty to:

  1. figurki
  2. maskotki
  3. pojazdy
  4. naklejki
  5. kolorowanki

Trzy razy w tygodniu do celi przechowawczej należy dostarczyć warzywa i owoce oraz 4 osobniki Ovis Aries (Owcy Domowej).

Podmiot posiada wszczepiony nadajnik GPS, dzięki któremu możliwe jest jego namierzenie w przypadku wystąpienia przełamania zabezpieczeń.

Członkowie MFO My-4 ("Debuggers") zobowiązani są monitorować i informować o zbliżających się wydarzeniach związanych z fandomem furry oraz o konwentach fantasy. Zakamuflowani agenci powinni zostać oddelegowani na miejsce eventu w celu natychmiastowego zareagowania, jeśli podmiot przełamie zabezpieczenia i pojawi się podczas konwentu.

Podczas wydarzenia Alfa w mediach społecznościowych pojawią się zdjęcia podmiotu, które stanowią zagrożenie memetyczne - każdy członek fandomu furry po zobaczeniu zdjęcia odczuje przemożną potrzebę odnalezienia, a następnie uwolnienia i przytulenia SCP-PL-XXX. Osoby te otrzymają również drogą telepatyczną wiadomość o tym, na którym konwencie podmiot się pojawi. Sposób, w jaki dochodzi do manifestacji zdjęć jest niejasny. Ich efekt memetyczny można zniwelować poprzez usunięcie fotografii lub zamieszczenie antymemu w komentarzu.

Opis: Podmiot to istota wyglądem przypominająca ubranego w kostium antropomorficznego przedstawiciela Panthera urcia (Pantera śnieżna) członka fandomu furry. Istota wykazuje wszystkie cechy typowego przedstawiciela gatunku Pantery śnieżnej, jednak jest od niej znacznie bardziej agresywna w fazie aktywnej. Podmiot stanowi zagrożenie memetyczne oraz poznawcze, a także słabe zdolności manipulacji rzeczywistością.

Byt jest zdolny do wokalizacji przypominającej normalny, męski głos z lekką chrypką (Patrz: Log Przesłuchania).

W czasie, gdy na terenie Polski odbywa się jedno z trzech wydarzeń byt wchodzi w stan aktywny.
Dotychczas zaobserwowano trzy warianty wydarzeń:

  1. Alfa - konwent
  2. Beta - meet (spotkanie)
  3. Gamma - fursuitwalk (przemarsz ulicami miast)

W czasie, gdy odbywa się wydarzenie Alfa poziom Humów w celi podmiotu wzrasta do poziomu od 40 do ███ Humów i powoduje wzrost siły i agresji podmiotu oraz doprowadziło do przełamania zabezpieczeń █ razy oraz śmierci █ strażników. Jeśli podmiotowi uda się przełamać zabezpieczenia dochodzi do przejścia podmiotu na miejsce, w którym odbywa się event za pomocą pojawiającego się na jednej ze ścian portalu.

Jedynym znanym sposobem na zapobieganie efektom memetycznym oraz manipulacji rzeczywistości SCP-PL-XXX jest dostarczenie mu przez cały czas trwania wydarzeń Alfa, Beta i Gamma odcinków serialu Psi Patrol lub maskotek ww. Pracownik D dostarczający zabawki musi zostać uznany za straconego i poddany terminacji.

Po pojawieniu się SCP-PL-XXX w danej lokalizacji każda osoba, bez względu na to, czy wcześniej padła ofiarą memetycznego zdjęcia podmiotu czy nie, po zobaczeniu podmiotu odczuje takie same potrzeby zbliżenia się i przytulenia z podmiotem.

Z relacji ocalałych wynika, iż podmiot █████████ ofiary i następnie [ZMIENIONO] preferując ich wątroby oraz serca.

Badania podmiotu wykazały, iż DNA w 100% pokrywa się z Panthera Urcia, mimo swej kreskówkowej i antropomorficznej postaci.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License