Winkelried- sandbox
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu:

Klasa podmiotu:

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Opis: SCP-XXX to opuszczony murowany dom położony we wsi █████, województwo Mazowieckie. Według dokumentacji został zbudowany w latach 70, a ostatni właściciel zmarł w 2008. Od tamtego momentu budynek stał pusty i do czasu zabezpieczenia był regularnie plądrowany i zaśmiecany. Budynek jest parterowy z strychem. Na kondygnacji parterowej są: 4 pokoje, 1 łazienkę, 1 kuchnię, 1 przedpokój. W przedpokoju tym znajdują się też drzwi, które powinny prowadzić do piwnicy. Jednak za nimi jest klatka schodowa, licząca sześć poziomów. Na każdym poziomie znajdują się jedne drzwi, z których każde prowadzi do miejsc będących prawdopodobnie lokacjami z innego wszechświata lub z przeszłości. Każda lokacja to parter jakiegoś domu z przeszłości. Eksploracje wykazały, że za każdym razem jest to wyglądający na zamieszkały parterowy dom znajdujący się gdzieś w przeszłości. Za oknami widoczna jest ulica z przechodniami, pojazdami z odpowiedniej epoki. Próby opuszczenia któregokolwiek domu zakończyły się niepowodzeniem. Lokacje zostały oznaczone kolejno jako SCP-XXX-1, SCP-XXX-2…

SCP-XXX-1

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License