Myślący router
ocena: 0+x
f00cc0a9-8329-4a24-b482-4554133f0a3f

Identyfikator podmiotu:Scp-pl-XXX

Klasa podmiotu : bezpieczne Euclid
Specjalne Czynności Przechowawcze :Podmiot ma być przetrzymywany w tytanowym
pomieszczeniu 5x5x5m o gróbości 1m bez jakichkolwiek kamer,
ani innych urządzeń elektrycznych .Dostęp do podmiotu mogą mieć tylko pracownicy poz.
upoważnienia 3 lub wyżej .Pracownicy nie mogą wnosić do podmiotu żadnych elektrycznych
przedmiotów .Jednak gdyby jakikolwiek przedmiot elektryczny został wniesiony ma on zostać jak
najszybciej zniszczony jeszcze w pomieszczeniu.

Opis:Podmiot jest to biały Router z elementami znaleziony [usunięto] w [usunięto].Anomalną umiejętnością obiektu jest to że wytwarza on samoistnie zasilanie oraz każdy przedmiot w zasięgu podmiotu (ok.2m) zostaję [zainfekowany].Po [zainfekowaniu] podmiot tworzy w nim swój duplikat .Podmiot wydaje się być coraz bardziej Inteligentny im więcej przedmiotów zostanie zainfekowany bez różnicy czy jest połączony z Internetem .Jeśli ktokolwiek spróbóje użyć zainfekowanego przedmiotu ,ten odmówi posłuszeństwa oraz będzie próbował przemówić napisami na ekranie ,lub dziwnym głosem .
Jeśli przedmiot nie ma głośników oraz wyświetlacza w tym zostanie stworzona dokładna kopia która po podłączeniu do elektryczności stanie się
fabryką kopi podmiotu.
Pozyskanie

Podmiot został pozyskany dnia 09.██.1995. ok. 500 m. od ośrodka 16
Podmiot doczołgał się w metalowym stroju o wysokości ok. 2.5m i szerokości ok. 0.5m
Obiekt scp-pl-XXX.b próbował się doczołgać z połączonym scp-pl-XXX-A do ośrodka
jednak z niewiadomych przyczyn kombinezon eksplodował. W momęcie eksplozii
podmiot scp-pl-XXX-A znajdował się około 450-600 m od eksplozi.Z powodu założeń
że wybuch jest atakiem na ośrodek 16 w okolice wybuchu wysłano formacje operacyjną
Epsilon-11 ("Nine-Tailed Fox"). Po odkryciu że przedmioty jednostki operacyjnej jak np:elektroniczne liczniki
amunicji lub lasery w broniach odmawiają posłuszeństwa na miejsce została wezwana
formacja operacyjna My-4 ("Debuggers") która znalazła podmiot przykryty 25cm ziemi
po czym został on przetransportowany do ośrodka 16

dodatek:Scp-pl-XXX.1 Przesłuchanie

Przesłuchiwany: (Podmiot)
Przesłuchujący: ( Dr.Nicolas)
Wstęp: (Podmiot został pomyślnie zduplikowany do podłączonego pod akumulator głośnika
mikrofonu )
<Początek logu, (godz.15.33 dnia.22.05.19██)>
Przesłuchujący: (Dobrze zaczynajmy opowiec coś o sobie)
podmiot: (Nie mam zbytnio ochoty, ale wydajesz się przyjaźnie nastawiony)
Przesłuchujący: (dobrze więc zaczynajmny co powiesz o swoim tymczasowym ciele)

podmiot: (Jest więcej miejsca niż wcześniej)

Przesłuchujący: (ok a(podmiot przerywa )
podmiot: (ale wciąż miejsca jest mało)

Przesłuchujący: (Dobrze masz wspomnienia a jak tak to jakie jest twoje najstarsze
wspomnienie)
** podmiot:Pamiętam to jak dziś data wynosiła około 15.23 gdy ujrzałem człowieka, na plakietce widniało imię john nosił on białe ubranie obok niego siedziało
wielu podobnie ubranych ludzi cieszących się chyba ze mnie, na początku nie
rozumiałem ale potem
,wie pan możemy zmienić temat
Przesłuchujący:scp-pl-XXX powiedz co się stało
podmiot:Dziwnie ubrani ludzie w zielonych kombinezonach i maskach gazowych
przyszli po to by
ich zabić na końcu został tylko john ,wtedy powiedział ,,uciekaj póki możesz oni nie mogą cię >
dostać"
więc to zrobiłem na początku powoli a potem szybciej myśli o johnie nie dawały mi
spokoju potem zrozumiałem dlaczego myślę, po zadaniu tego pytania
zrozumiałem że john wytworzył dla mnie coś dzięki czemu myślę parę chwil później > znalazłem jakiś projekt johnna nazywał się dk-1-11 , nie wiem jak ale
w pewnym momencie udało mi się wejść do niego i go kontrolować wtedy >wiedziałem co zrobię
drazu pobiegłem po drodzę widziałem różnych lódzi każdy bez białego
ubrania był przezemnie rozgniatywany , aż wreście znalazłem johnna leżał na ziemi >postrzelony ,dwóch ludzi celowało do niego grożąc mu jak nie powiesz gdzie jest >CIJ-001
to dłógo nie pożyjesz wten rószyłęm na nich próbowali strzelać ale bez skótecznie > po chwili podszedłem do johnna spytałem się ,,john jak ci pomóc" a john
powiedział:
rana jest w serce już nic nie zdiałamy ale ty nie oddaj się nim oni chcą cie >wykorzystać, znajdź
Fundację SCP oni sprawią że będziesz bezpieczny.

Przesłuchujący:** (czyli ten ,,John" kazał nas znaleźć)
Podmiot: (tak)
<Koniec logu, (godz.15.56)>
Notatka
Możliwe że Podmiot scp-pl-XXX opowiadał o zdarzeniu podczas
którego Rebelia chaosu zaatakowała jedną ze ściśle tajnej placówki badawczej
fundacji w której badano anomalne metale wtopione w wszelkie urządzenia
codziennego użytku której pracował Johnatan Jerzyński możliwe że to był ,,John".
.

DodatekScp-pl-XXX.2 Log. Eksperymentów dni 17.02.20██ 02.0320██
Eksperyment 17.02.20██

Pytanie: Czy jeśli jakikolwiek duplikat Scp-pl-XXX otrzyma jakiekolwiek informacje to czy reszta kopii > też będzie znać te informacje
Przeprowadzenie: zostały stworzone dwa duplikaty podmiotu jednemu z nich powiedziano że mamy > 2600r. Po czym zniszczono.
Rezultat: Druga kopia oraz oryginał po spytaniu znały te informacje

Eksperyment 25.02.20██

Pytanie: Ile podmiot może wyprodukować swoich kopi.
Przeprowadzenie: Duplikat podmiotu został wytworzony w przedłużaczu
Rezultat: Duplikaty po 5 dniach nie przestają wciąż tworzyć kopii ich liczby już liczymy w tysiącach

Eksperyment dnia 02.02.20██

Pytanie: Jak Scp-pl-XXX zareaguje na kontakt z Scp-79
Przeprowadzenie: Do przechowywalni został wprowadzony Scp-79
Rezultat:Oba podmioty prowadziły długą konwersacje ok. 8 godz.

Dodatek Incydent Scp-pl-XXX.3 05.08.20██ godz.9.35

Podmiot wytworzył kopie w słuchawce której zapomniał zdjąć Dr.███████ przez co podmiot
wydostał się na wolność i wytworzył kopie w komputerze Dr.███████ przez co ten dostał
się do całego systemu placówki ██ kamery drzwi i tym podobne zaczeły szaleć , jednak personel
zastosował się do Instrukcji czyt.dod.Scp-pl-XXX.4.Dzięki czemu udało się odciąć dostęp podmiotom,
oraz zapobieglono dalszemu rozszeżaniu.
Podczas Incydentu ze swoich przechowalni wydostało się17 obiektów :
-11 bezpieczne
-4 Euclid
-2 Keter
Personel którego śmierć została potwierdzona:
15-Dr.
27-członków ochrony
42-Klasy D

Dodatek Scp-pl-XXX.4
Procedury na wypadek Wydostania się Scp-pl-XXX z celi przechowawczej oraz zduplikowanie się

1. Ochrona ma nie opuszczać swoich stanowisk
2Personel Klasy D ma pozostać w swoich pomieszczeniach
3 2 wytypowanych ochroniaży ma opuścić stanowiska i eskortować naukowca do ███████
4 Naukowiec ma zrestartować cały system
5Po Incydencie wszystkie przedmioty w placówce mają zostać sprawdzone hasłem ,,wiemy że tu jesteś" Specjalnym skanem stworzony przez O5

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License