Wixxxx

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-139

Klasa podmiotu: Euclid Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt znajduje się w podziemiach budynku ██ w pokoju ██. Dostęp do niego ma personel stopnia drugiego lub wyższego.

Opis: Odmowa dostępu. Opis wymaga potwierdzenia posiadania drugiego stopnia lub wyższego.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License