Wojako 1

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze:
Obiekt ma być przechowywany w sejfie wykonanym z stali nierdzewnej o wymiarach 1(m) : 1(m) : 1(m). Sejf ma pozostać odizolowany od personelu klasy D na odległość co najmniej 5 metrów. *aktualizacja* Personel klasy D ma zakaz zbliżania się do obiektu. W przypadku wznowienia testów na obiekcie klasę D trzeba umieścić w betonowym pomieszczeniu wspomaganym metalowymi szynami o powierzchni nie przekraczającej 100m3 powierzchni. Jeżeli zabezpieczenia zostaną przełamane
MFO -MBZ- ma zostać niezwłocznie powiadomiona o takowej sytuacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License