Postrach obiektów
ocena: 0+x
SCP-PL-0772
Poziom3
Klasa podmiotu:
bezpieczne
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
dark
Poziom ryzyka:
znikomy

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt nie wymaga stałej izolacji. Posiada natomiast desygnowane pomieszczenie 1063-a w którym przeprowadzane są badania na PL-0772. Po zakończeniu badań osobnikowi wolno wykonywać dowolne czynności. W przypadku sytuacji wyjątkowych lub krytycznych obiekt jest zmuszony postępować według zasad określonych w dokumencie PL-0772-01.

Opis: PL-0772 jest istotą humanoidalną, z wyglądu przypominającą człowieka. Z dokumentów tożsamości wynika, że obiekt ma 42 lata i jest płci męskiej. Przed wystąpieniem anomalii było pracownikiem Poziomu 3 Fundacji SCP w Ośrodku Badawczym █. Dnia ██/██/████

Odrzucone:
Według dokumentów tożsamości obiektu ma on 42 lata.
Z dokumentów tożsamości obiektu wynika, że jest on 42- letnim
Z dokumentów tożsamości obiektu
Na obiekcie dokonywano pomiarów mających
, z wyjątkiem specjalnie określonych sytuacji, określonych w dokumencie PL-0772-01.
W czasie gdy osobnik nie jest badany, wykonuje on rutynowe obowiązki
w Ośrodku Badawczym █.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License