XCezor

ocena: 0+x
2/315 POZIOM 2/315
Zastrzeżone
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-PL-315
Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-315 oraz pochodne instancje są przechowywane w Ośrodku PL-55 w Mosznie. Obiekt przechowywany jest w dobrze oświetlonym pomieszczeniu o 1 metrze szerokości i 3 metrach wysokości z zachowanymi 2 metrami długości do swobodnego poruszenia się przez człowieka. Po incydencie Incydent PL-315-01 pomieszczenie przechowujące powinien czyścić wyłącznie personel klasy D. Po incydencie Incydent PL-315-03 pod sufitem przechowalni zamieszczono zraszacz z własnym systemem alarmowym. Przycisk aktywacji znajduje się przy wejściu do przechowalni, a klucz do aktywacji posiadają wyłącznie dr. ████████, dr. █████ oraz ochrona sektora, w którym przechowywany jest SCP-PL-315. Obiekt musi być pod stałą obserwacją.

Do przechowalni obiektu nie później niż co 30 minut musi wchodzić jedna osoba personelu klasy D bez założonych okularów, soczewek lub innego przezroczystego (lub nieprzezroczystego) przedmiotu zakrywającego oczy. Obserwatorem może być również osoba z jednym okiem. Obiektu nie może bezpośrednio oglądać w tym samym czasie więcej niż jedna osoba. Oglądanie obiektu przez kamery lub szyby jest dopuszczalne jedynie dla osób trzecich. Przed osobą bezpośrednio obserwującą SCP-PL-315 nie powinno się umieszczać żadnej szyby lub cieczy, ponieważ obserwowanie przez przezroczyste obiekty z nie wiadomych przyczyn nie powstrzymuje anomalnej właściwości SCP-PL-315.

Instancje SCP-PL-315 nie wymagają specjalnego przechowywania i można je bezpiecznie składować w magazynie ośrodka.
Instancje SCP-PL-315 należy trzymać pod kluczem w magazynie Ośrodka PL-55. Nie wolno dopuścić do założenia ramy na instancję, a ramę nowo zabezpieczonej instancji, jeżeli taką posiada, należy zniszczyć bez dotykania płótna.

Opis: SCP-PL-315 to obraz o wymiarach 1x3 metry. Badania nad płótnem wykazały, że pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza, jednakże stara, pozłacana, drewniana rama jest datowana na późne lata XVI wieku. Oznacza to, że drewniane obramowanie zostało założone w późniejszym okresie.

Samo płótno przedstawia precyzyjnie namalowanego, realistycznego, nieznanego mężczyznę. Postać jest w wieku 67-70 lat, z prostym nosem, niebieskimi oczami, licznymi zmarszczkami i niewielką liczbą siwych włosów. Postać nie posiada brody ani wąsów. Mężczyzna ubrany jest w czarny płaszcz, który zakrywa resztę ciała. W tle widać jedynie brązową, drewnianą ścianę. Po drugiej stronie SCP-PL-315 znajduje się jedynie standardowe, niepomalowane płótno.

Wpatrywanie się w postać na płótnie dłużej niż minutę powoduje halucynacje. Obserwatorowi wydaje się, że jest obserwowany, a postać śledzi go wzrokiem. Efekt ten nie jest zauważalny przez osoby trzecie, ale nie zaobserwowano niepokojących objawów wśród obserwatorów doświadczających wspomnianego efektu.

SCP-PL-315 ulega procesowi dematerializacji, jeżeli nie jest obserwowany i trwa 30 minut. Obraz z kamer oraz zdjęcia nie powstrzymują obiektu przed przerwaniem tego procesu. Dematerializację można przerwać, ponownie kierując oczy na obiekt, wówczas powróci on do swojej pełnej materialnej formy. Po zakończeniu procesu dematerializacji, SCP-PL-315 materializuje się na dowolnej wewnętrznej ścianie domu jednorodzinnego w Polsce, Litwie lub Białorusi. Nie wiadomo, dlaczego obiekt preferuje ten typ budynków. Jeżeli SCP-PL-315 zakończy proces dematerializacji, należy niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora placówki.

W przypadku pełnej dematerializacji, SCP-PL-315 wykonuje samo replikację, a nowa kopia posiada te same anomalne właściwości. Nie zabezpieczono żadnej kopii SCP-PL-315, wszystkie zostały zniszczone za pomocą ognia i wody. Całkowite zniszczenie płótna sprawia, że rama SCP-PL-315 traci swoje anomalne właściwości. Od Listu dr. █████ należy zabezpieczać obydwie kopie.

Dotknięcie ramy obiektu niezabezpieczoną dłonią powoduje silne przyciąganie, uniemożliwiające bezbolesne odciągnięcie dłoni. Po upływie minuty osoba z zablokowaną dłonią wchodzi w stan hipnozy i przestaje reagować na wszelkie bodźce zewnętrzne. Pojawia się u niej natomiast uczucie silnej potrzeby dotknięcia płótna obiektu.

Osoba, która dotknie płótna SCP-PL-315 (bez względu na posiadane zabezpieczenie w postaci rękawiczek, trzymanej szmatki lub innego materiału), zostaje przez obiekt pochłonięta. Po upływie 24 godzin na dowolnej wewnętrznej ścianie domu jednorodzinnego w Polsce, Litwie lub Białorusi materializuje się nowa instancja SCP-PL-315. Dotknięcie płótna instancji nie powoduje żadnego efektu. W magazynie Ośrodka PL-55 znajduje się obecnie 35 instancji SCP-PL-315. Poszukiwania następnych instancji nadal trwają i nie wiadomo, jaka jest ich ilość.

Instancje SCP-PL-315 domyślnie nie posiadają ramy oraz każda przedstawia inną osobę, pochłoniętą wcześniej przez SCP-PL-315. Ramy instancji SCP-PL-315 mogą być łatwo założone i zdjęte, tak jak przy zwykłych obrazach. Postaciami są osoby z różnych epok, od wczesnego średniowiecza do współczesności. Nie znaleziono powiązania między przedstawionymi ludźmi oprócz tego, że istnieli oni w naszym świecie i wszyscy zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Udało się uzyskać biografie niektórych osób. Ich analiza nie wykazała żadnych historycznych czy biologicznych powiązań między nimi.

Jeżeli na instancję SCP-PL-315 zostanie założona rama, zyskuje ona (instancja) zdolność pochłaniania tak jak SCP-PL-315. Efekt ten można odwrócić, zdejmując ramę, wtedy instancja ponownie zablokuje swoje anomalne zdolności pochłaniania. Osoby pochłonięte przez instancje zostają wyrzucone przez SCP-PL-315. Ofiary wykazują się dużą agresją, stwarzając zagrożenie dla swojego otoczenia. Ofiary usilnie próbują zabić, a potem przyciągnąć do SCP-PL-315 innych ludzi.

Ofiary SCP-PL-315 wyglądem przypominają ludzi pochłoniętych przez instancje, jednak zrobione są całkowicie z papieru. Papier ten wykazuje dużą odporność na pociski karabinów szturmowych. Należy likwidować wszystkie Ofiary SCP-PL-315.

Zarówno Ofiary, jak i instancje SCP-PL-315 mogą być łatwo zniszczone za pomocą zwykłej wody w stanie ciekłym o dowolnej temperaturze. Ogień również jest skuteczny w niszczeniu obiektów, ale ta metoda nie została przetestowana na Ofiarach, ze względu na tylko jeden przypadek, rozpuszczony w wodzie. Próby z wodą i niewielkim ogniem o temperaturze 800°C wykonane bezpośrednio na SCP-PL-315 wykazały niszczące efekty dla płótna (woda, ogień) i ramy (ogień). Zastosowanie innych substancji nie przyniosło żadnych efektów. Mimo że nasiąknięte wodą płótno można łatwo przeciąć nożem, w suchej postaci jest całkowicie niewrażliwe na ataki fizyczne. Zdjęcie ramy bez uszkodzenia SCP-PL-315 jest uważane za niemożliwe.

Zwierzęta próbujące przegryźć ramę SCP-PL-315 po chwili umierają od zatrucia. Skład trucizny jest podobny do popularnych trutek na gryzonie. W krwi zmarłych zwierząt wykryto duże stężenie związku bromadiolonu. Mimo to badania nad ramą nie wykazały obecności żadnych toksycznych związków. Pochłanianie przez płótno oraz nieunikniony proces dematerializacji w przypadku dwóch lub więcej obserwatorów nie działa na inne zwierzęta. SCP-PL-315 reaguje wyłącznie na ludzi.


Dodatek 1: Eksperymenty i próba zrozumienia anomalnych właściwości obiektu

Test: PL-315-01

Obiekt testowany: SCP-PL-315

Testujący: D-11870 oraz D-11871

Naukowiec nadzorujący: Doktor ████████

Początek testu: 22.02.2022, godzina 10:20

Doktor ████████: Wejdźcie do przechowalni.

D-11870 i D-11871 wchodzą do przechowalni

Doktor ████████: Dobrze. Na początek obydwaj trzymajcie swój wzrok na podmiocie.

25 sekund później

SCP-PL-315 rozpoczyna proces dematerializacji

Doktor ████████: D-11870 zamknij swoje oczy.

SCP-PL-315 kontynuuje proces dematerializacji

Doktor ████████: D-11871 zamknij swoje oczy. D-11870 trzymaj oczy zamknięte.

SCP-PL-315 kontynuuje proces dematerializacji

Doktor ████████: D-11870 i D-11871 możecie otworzyć oczy i wyjść z przechowalni.

Koniec testu PL-315-01, godzina 10:22

Obserwacje 1: Jednoczesne utrzymywanie kontaktu wzrokowego przez przynajmniej 2 osoby z SCP-PL-315 dłużej niż 20 sekund rozpoczyna proces dematerializacji, którego nie można przerwać.
SCP-PL-315 zdematerializował się 28 minut po zakończeniu testu. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony tydzień później po zgłoszeniu przez jednego z domowników miasta Płock z Województwa Mazowieckiego "obrazu, którego nigdy u niego nie było". Osoby zgłaszającej SCP-PL-315 nie było w mieszkaniu w momencie przyjazdu agentów Fundacji. Dzień później rodzina tej osoby zgłosiła jej zaginięcie, natomiast tydzień później odnaleziono 11 instancję SCP-PL-315. Bliscy zaginionej osoby potwierdzili jej wizerunek na płótnie obiektu, po czym podano im środki amnezyjne klasy A i przekazano anonimowo informację o śmierci zaginionego.

Eksperyment PL-315-01: Próby uszkodzenia płótna i ramy SCP-PL-315

SUBSTANCJA/ZWIERZĘ/OBIEKT REZULTAT
Woda, stan ciekły Płótno nasiąknęło wodą, następnie cięcie nożem nadszarpnęło materiał
Ogień, temperatura 800°C Rama lekko zwęglona, płótno przypalone
Kwas fluorowodorowy Brak efektu
Wodorotlenek sodu, stan ciekły Brak efektu
20 termitów gatunku Cryptotermes Termity umarły, Brak efektu
10 Mrzyków muzealnych Mrzyki umarły, Brak efektu
Naostrzony nóż Annaki (podziękowania dla szefa kuchni) Nóż stępił się, Brak efektu
Piła spalinowa CS 540 Łańcuch zerwał się, Brak efektu

Incydent PL-315-01:

Test: PL-315-02

Obiekt testowany: SCP-PL-315

Testujący: D-11882

Naukowiec nadzorujący: Doktor ████████

Początek testu: 21.03.2022, godzina 18:45
Doktor ████████: Możesz wejść do przechowalni.

D-11882: I co? Mam się po prostu gapić na ten obraz?

Doktor ████████: Nie. Chcemy, żebyś przez minutę mrugał na przemiennie lewym i prawym okiem co kilka sekund. W tym czasie nie otwieraj obydwu oczu na raz.

D-11882: Dziwne są wasze zadania, doktorku.

Doktor ████████: Wykonać polecenie. Powiem, kiedy będziesz mógł przestać.

1 minuta i 3 sekundy później

Doktor ████████: Dobrze. Możesz już mrugać normalnie.

D-11882: Macie jeszcze jakieś wariactwo dla mnie czy mogę już wracać do siebie?

Doktor ████████: Spokojnie, to dopiero początek naszych badań. Teraz zacz…

D-11882: Przez tę minutę miałem wrażenie że ten człowiek się na mnie patrzy.

Doktor ████████: To normalne, nie zwracaj na to uwagi i nie przerywaj mi więcej. Przejdźmy do…

D-11882 zaczyna chodzić po przechowalni

Doktor ████████: D-11882 co ty robisz?

D-11882: Mówię że on się na mnie gapi! Widzę jak te gały mnie śledzą!

Doktor ████████: Nasze kamery nie zaobserwowały żadnego ruchu poza twoim.

D-11882: Nie ufam temu czemuś. Zabierzcie mnie stąd.

Doktor ████████: D-11882 uspokój się. To na pewno jest iluzja optyczna spowodowana długotrwałym patrzeniem się w jeden punkt. Oczy postaci nie poruszają się.

D-11882 uspokaja się

Doktor ████████: Dobrze. Wróćmy do naszych testów. Zbliż się do obiektu i dotknij ramy obrazu. Pod żadnym pozorem nie dotykaj płótna.

D-11882 podchodzi do SCP-PL-315 i ostrożnie dotyka ramy.

Doktor ████████: Możesz już wrócić na swoje miejsce.

D-11882: Nie mogę puścić.

Doktor ████████: Słucham?

D-11882: No mówię! Rama jest sucha, to jak jakiś magnes!

Doktor ████████: Spróbuj się uwolnić, pamiętaj że nie możesz dotknąć płótna.

D-11882 próbuje siłą odciągnąć się od ramy

Doktor ████████: Proszę wejść do przechowalni i odsunąć D-11882 od obiektu. Proszę również opuścić osłonę swojego hełmu przed wejściem do przechowalni.

Do przechowalni wchodzi ochroniarz z założonych hełmem i z opuszczoną osłoną. Chwyta D-11882 i zaczyna próbę odciągnięcia go

Ochroniarz: Nie daję rady. Jego ręka ani drgnie.

D-11882: Zabierzcie mnie od tego do cholery!

Doktor ████████: Zachowaj spokój. Znajdziemy sposób na uwolnienie cię.

D-11882 przestaje się poruszać

Doktor ████████: Co się tam dzieje?

Ochroniarz: Przestał się poruszać. W stronę D-11882: Słyszysz mnie?!

D-11882 wyciąga wolną rękę w stronę płótna

Doktor ████████: Zatrzymaj go!

Ochroniarz chwyta rękę D-11882, nie wpływa to na jego zachowanie i nadal próbuje dotknąć płótna.

Ochroniarz: Jest za silny! Potrzebuję wsparcia!

Do przechowalni wchodzi drugi ochroniarz, jego osłona na hełmie również jest opuszczona. Siłą próbują powstrzymać D-11882. Ten nie zwraca na nich uwagi. Po minucie walki D-11882 wydziera rękę, dotyka płótna i zostaje pochłonięty przez SCP-PL-315.

Doktor ████████: Natychmiast wyjdźcie z przechowalni!

Ochroniarze szybkim krokiem opuszczają przechowalnię

Koniec testu PL-315-02, godzina 18:58

Obserwacje 1: Obserwowanie SCP-PL-315 jednym okiem nie powoduje uruchomienia procesu dematerializacji. Oznacza to, że na obiekt może patrzeć osoba z jednym okiem.

Obserwacje 2: Zbyt długie utrzymywanie kontaktu wzrokowego z postacią na płótnie powoduje halucynacje, w których obserwatorowi wydaje się, iż postać śledzi ją wzrokiem. Zaleca się jedynie chwilową obserwację podmiotu co maksymalnie 30 minut, żeby odnowić czas procesu dematerializacji i zapobiec ewentualnym problemom psychicznym obserwatora.

Obserwacje 3: Po dotknięciu ramy niezabezpieczoną ręką, nie ma możliwości samoistnego oderwania się od niej. Minutę później obserwator przestaje reagować na bodźce zewnętrzne, wliczając w to ból, i z nie wiadomego powodu ma silną chęć dotknięcia płótna.
Miesiąc później została odnaleziona 12 instancja SCP-PL-315, SCP-PL-315-12. Postacią na płótnie jest D-11882 z pomarańczowym ubiorem klasy D.


Dodatek 2: Eksperyment sprawdzający wpływ liczby obserwatorów na SCP-PL-315

Test: PL-315-03

Obiekt testowany: SCP-PL-315

Testujący: D-11870 oraz D-11871

Naukowiec nadzorujący: Doktor ████████

Początek testu: 28.03.2022, godzina 20:00
Doktor ████████: Witam was ponownie. Zanim wejdziecie do przechowalni, proszę żeby każdy z was zamknął po jednym oku.

D-11870 oraz D-11871 zamykają po jednym oku

Doktor ████████: Dobrze, trzymajcie oko zamknięte i wejdźcie do przechowalni.

Drzwi przechowalni SCP-PL-315 otwierają się. D-11870 oraz D-11871 wchodzą do środka

25 sekund później, SCP-PL-315 rozpoczyna proces dematerializacji

D-11870: Znowu to samo?

Doktor ████████: Jak widać niestety tak. Eh znowu mnie czeka papierkowa robota. No dobrze, możecie opuścić przechowalnię. Kończymy eksperyment.

D-11870 oraz D-11871 opuszczają przechowalnię SCP-PL-315

Koniec testu PL-315-03, godzina 20:01

Obserwacje 1: SCP-PL-315 nie zwraca uwagi na liczbę oczu, tylko na liczbę obserwatorów. Oznacza to, że obiekt może obserwować wyłącznie jedna osoba. SCP-PL-315 zdematerializował się 29 minut po zakończeniu testu. Obiekt został odnaleziony kilka dni później, gdy zaobserwowano go na zdjęciu portalu społecznościowego █████, na którym autor chwali się "nowym obrazem". Po przyjeździe agentów Fundacji autor zdjęcia przebywał w swoim domu. Nie było żadnych ofiar. Właścicielowi domu podano środki amnezyjne klasy A i zabezpieczono SCP-PL-315. Zdjęcie usunięto.


Dodatek 3: Uzyskane biografie ofiar SCP-PL-315


DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA TYLKO DLA POSIADACZY UPRAWNIENIA POZIOMU 4 LUB WYŻEJ

Ograniczenie zniesione po incydencie PL-315-03. Dostęp może uzyskać każdy badacz pracujący nad SCP-PL-315

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License