Yakashi450
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-168

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Poziom zagrożenia: Zielony

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-168 przechowywany jest w Ośrodku 19. Dostęp do obiektu mogą uzyskać pracownicy z upoważnieniem poziomu 3 lub wyższego. Na wyposażenie przechowalni obecnie składają się: łóżko, biurko, krzesło biurowe oraz cztery regały na książki. W pomieszczeniu ma być stale utrzymywana temperatura nieprzekraczająca -10 °C. Odchylenia powyżej podanej wartości mają być zgłaszane do kierownika projektu. Obiekt powinien być pod stałą obserwacją prowadzoną przez co najmniej dwóch członków personelu ochrony. Ma się ona odbywać przez okno obserwacyjne, pokryte warstwą hydrofobową. Ze względu na zainteresowanie podmiotu samorozwojem oraz czytelnictwem, ma on prawo raz w miesiącu wnieść o dostarczenie mu 12 podręczników i książek zawierających treści dydaktyczne, 8 dzieł pisanych lub obrazkowych oraz 3 przedmiotów do celów innych niż nauka 8 podręczników i książek zawierających treści dydaktyczne, 5 dzieł pisanych lub obrazkowych oraz 1 przedmiotu do celów innych niż nauka.

Opis: SCP-PL-168 to mężczyzna rasy kaukaskiej, wyglądający obecnie na 15 lat. Obiekt mierzy 1,79 m, ma niebieskie oczy oraz brązowe, kręcone włosy. Podmiot przedstawia się jako Filip Rasmussen.

Za zdolności anomalne obiektu odpowiada przeźroczysta błona, pokrywająca całe jego ciało. Charakteryzuje się ona dużą wytrzymałością oraz małą przepuszczalnością promieniowania jonizującego. Zapobiega również starzeniu się bytu, a w dotyku jest nieodróżnialna od ludzkiej skóry. Ze względu na wyżej wymienione właściwości niemożliwe było przeprowadzenie prześwietlenia rentgenowskiego, a przy próbie pobierania krwi podmiotu użyto piły chirurgicznej do usunięcia niepożądanych tkanek.

W przypadku odczucia przez podmiot szoku lub pod wpływem silnych emocji tkanka przestaje być uzupełniana. Zmniejsza to zakres działania anomalii, co w efekcie przyczyni się do rozpoczęcia procesu starzenia obiektu. Dotychczas Fundacja zanotowała dwa takie okresy. Ze względu na różnicę w długości trwania oraz trudność w obserwowaniu wyżej opisanego zjawiska nie udało się ustalić prawidłowości co do czasu jego przebiegu.

Tkanka otaczająca ciało bytu powoduje dużą wrażliwość na zmiany temperatury otoczenia obiektu. Należy odnotować, iż wartości poniżej -10 °C nie wywołują negatywnego efektu. W przypadku osiągnięcia przez otoczenie temperatury powyżej zalecanej, obiekt odczuje przeszywający chłód oraz intensywną chęć ogrzania, po czym zacznie pocierać ramiona i dłonie w celu zapewnienia sobie komfortu termicznego. Jednocześnie temperatura otoczenia spadnie kilkukrotnie, według wewnętrznej skali podmiotu. Po zaprzestaniu pocierania utrzyma się ona przez około pół godziny, po czym osiągnie wartość około -10 °C. Podobny, jednak znacznie mocniejszy efekt jest obserwowalny przy wykonywaniu przez podmiot wysiłku fizycznego. Wartość spadku temperatury zależeć będzie wtedy od jego intensywności oraz ciepła otoczenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License