YTSkaGamerPL
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-1337

Klasa podmiotu: Euclid Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-1337 należy przechowywać tak , jak obrazy w muzeum sztuki. Regularnie co 15 lat jeden z personelu klasy D musi przyjść do obiektu, wziąć go do ręki i wypowiedzieć słowa: █████ ████. Po wykonaniu czynności personel należy poddać terminacji.

Opis: SCP-PL-1337 jest całkowicie czarnym obrazem o złotej ramie. Obiekt pozwala zobaczyć 1 sekundę przyszłości, dalekiej lub niedalekiej. Pozyskano go w zamku █████ w Polsce dnia ██/██/2018. Po przeprowadzeniu badań przez dr. D████ okazało się, że ktoś niedawno wyładował energie z obrazu. Jeżeli nikt nie używa go przez okres dłuższy niż 15 lat to zaczyna wywierać swój anomalny efekt na osobach w pobliżu obiektu. SCP-PL-1337 zamanifestował swój efekt w miejscu pozyskania dnia ██/██/2018 o godzinie ██:██. Więcej w dodatku PL-1337-1.

Dodatek PL-1337-1: Monitoring miejsca, w którym pozyskano obiekt wykazał, że obiekt zamanifestował swoje anomalne efekty poprzez zamianę osobowości osób, które miały kontakt z SCP-PL-1337, tzn. osoba 1 myślała, że jest osobą 3, a osoba 2, że jest osobą 1 i.t.d. Całej akcji przyglądały się dzieci, więc agenci Fundacji musieli w szybkim tempie zabrać osoby poddane działaniu obiektu. Agenci Fundacji przebrani za zabrane osoby uspokajali dzieci i zgodnie z Procedurami Przechowawczymi użyto obrazu. W tym momencie pobrane osoby zaczęły zachowywać się normalnie, więc został im podany preparat amnezyjny klasy A i w szybkim tempie agenci zamienili się z nimi. Po tym incydencie Fundacja przejęła płótno.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License