''Żaba"- Mikolaj Bukowski
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-258

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-258 jest obecnie przechowywany w standardowym, podziemnym magazynie zabezpieczonym zamkiem na kartę magnetyczną. Dostępu do owego magazynu może udzielić jedynie osoba będąca nadzorcą Ośrodka 15. SCP-258 powinien znajdować się w basenie o wymiarach 2 x 2 metry, basen ten powinien być opróżniany przez członków personelu klasy D dwa razy w tygodniu. Członkowie personelu, którzy wchodzą w interakcje z
SCP-258 muszą być wymieniani nie mniej niż dwa razy w miesiącu. Korzystanie z SCP-258 nie jest bezpośrednio szkodliwe w żaden sposób, a osoby, które go używały będą wyrażały chęć by zrobić to ponownie, począwszy od zwykłej tęsknoty do pożądania. Personel wchodzący w interakcje z SCP-258 powinien poddany być kontroli pod względem stabilność psychicznej.

Po Incydencie 258-1 personel sprzątający należy wyposażyć w lekkie kurtki przeciwdeszczowe w momencie, w którym będą wchodzić w interakcje z SCP-258.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License