Zabójcze gniazdko
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-182

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot musi być zamknięty w pomieszczeniu 3 [m] x 3 [m] x 3 [m] o ścianach betonowych (6,5 [cm]) , wypełnionych izolatorem. Pokój po nadto musi być "przykryty" Klatką Faradaya. Do pomieszczenia dostęp mają tylko pracownicy z poziomem upoważnienia 3 i wyższym oraz pracownicy klasy D, którzy zostali do tego zadania przydzielony. Do pokoju nie wolno wchodzić z urządzeniami elektronicznymi (pozwolenie mają tylko pracownicy wykonujący testy z udziałem tych urządzeń)

Opis: SCP-PL-182 to pozornie zwykłe gniazdko elektryczne w kolorze miedziano-brązowym. W fazie spoczynku podmiot nie jest zbyt groźny i na ogół niczym się nie wyróżnia. SCP-182 aktywuje się zawsze kiedy ktoś go używa. Zaskakujące jest to, że do gniazdka pasują wszystkie ładowarki. Kiedy ktoś zacznie korzystać z kontaktu, jego urządzenie jak i sama ładowarka nagrzeją się czasem do takiego stopnia, że po 5 sekundowym zetknięciu ze skórą mogą powodować oparzenia 2-go bądź nawet 3-go stopnia. Zazwyczaj po 10 minutach użytkowania gniazda, rzecz ładowana zmienia się w SCP-PL-182-1. Podmiot odłączony będzie rozładowywał się szybciej by skłonić ofiarę do ponownego skorzystania z kontaktu. Jeśli SCP-182-1 nie zostanie podłączony lub zostanie podłączony do innego gniazda, które jest zwykłym gniazdem, urządzenie zacznie dzwonić lub pisać wiadomości o treści nakłaniającej do odpisania lub odebrania. Po jednym lub drugim SCP-182-1 wybucha, zazwyczaj zabijając ofiarę lub trwałe uszkadzając najczęściej jej czaszkę i twarz. SCP-PL-182 czasem włącza się rażąc prądem wszystko co się rusza lub nie. Potrafi również porazić przez ścianę, dlatego kontakt musi znajdować się w pomieszczeniu z izolatorami.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License