Zeszyt prototypowy PTIN
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: P-SCP-PL-XX

Klasa podmiotu: Potencjalne SCP

Specjalne Czynności Przechowawcze: P-SCP-PL-XX jest przechowywane w strefie-8. Dokładne położenie jest znane tylko agentowi ██████ ███████████. Personel nie posiadający specjalnego upoważnienia, nadanego głosowaniem większości kwalifikowanej 2/3 O5, dowiadując się o dokładnym położeniu obiektu, automatycznie staje się obiektem terminacji.

Powołane zostały 3 drużyny MTF chroniące obiekt i śledzące potencjalne incydenty dotyczące go:

  • MTF-alpha-9 zajmuje się fizycznym zabezpieczeniem obiektu w strefie-8. Przynajmniej 30% MTF musi być w gotowości bojowej 24/7.
  • MTF-fi-33 zajmuje się śledzeniem dowolnej podejrzanej aktywności w organizacji, która może być powiązana z P-SCP-PL-XX. W wypadku wykrycia jej odpowiedni operatorzy opracowują plan przeciwdziałania i go egzekwują.
  • MTF-delta-7 zajmuje się śledzeniem podejrzanej aktywności poza organizacją, którą można powiązać z P-SCP-PL-XX. W wypadku wykrycia jej odpowiedni operatorzy opracowują plan przeciwdziałania i go egzekwują.

Testy i dowolne czynności wymagające wyjęcia obiektu z jego miejsca przechowywania zabronione decyzją O5 do odwołania.

Opis: P-SCP-PL-XX jest laptopem DELL Latitude E6400 o numerze seryjnym ██████████████. Podmiot został przejęty w trakcie operacji "Rajd".

Obiekt nie posiada żadnych charakterystycznych cech wyglądu, oprócz wgniecenia na górnej części obudowy matrycy.1

Podejrzewa się anomalne właściwości termiczne obiektu.2

███████ ██████████ zdołał ustalić że dysk twardy zawiera zaszyfrowaną partycję o wielkości 60GB. Aktualnie [USUNIĘTO] pracują nad jej odszyfrowaniem.

Dane sprawy WW-1464

Agent Prowadzący:

██████ ███████████

Data rozpoczęcia:

2014/04/14

Status:

W toku

Istotne dokumenty:

Raport po akcji "Rajd"
Data: 2014/03/24
Powiązani: MFO-Epsilon-4
Raport:

MFO-Epsilon-4 zabezpieczyła

Test TK-567
Data: 2014/04/12
Powiązani: C-3054 C-5798 C-2341 C-4432 D-72343
Zapis z testu:

[POMINIĘTO NIEISTOTNĄ CZĘŚĆ]
11:38:24

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License