Zjawa

SCP-PL-0187

  • porusza się z normalną prędkością
  • może opuścić swoje ciało i porusza się z

prędkością x4

  • jeżeli owa smuga zostanie dotknięta wraca do

swojego ciała

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License