życiożer
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-022

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot musi być zabezpieczony specjalnym mechanizmem uniemożliwiającym poruszanie się, zaprojektowanym przez Dr.█ █ █ █ . Pomieszczenie przechowawcze jest pokojem o wymiarach 10m na 10m na 10m. Do SCP-PL-022 ma dostęp tylko personel z upoważnieniem 4-poziomu lub wyższy. W promieniu 5 metrów od obiektu nie mogą znajdować się żadne żywe organizmy. Każdy pracownik chcący uzyskać dostęp do Obiektu musi robić to w asyście minimum dwóch robotów strażniczych.

Opis SCP-PL-022 to mężczyzna rasy białej. Początkowe próby komunikacji były niemożliwe przez nieznany dialekt, którym posługiwał się Podmiot, późniejsza analiza wykazała bardzo stary język słowiański, co umożliwiło komunikację. Sam podmiot twierdzi iż pochodzi z czasów, kiedy rzymianie aktywnie korzystali z ,,bursztynowego szlaku". To każe przyjąć realny wiek podmiotu na około 2000 lat. Nie potrzebuje on ani snu, ani jedzenia. Jak twierdzi Podmiot, został on przeklęty na wieki. Można zabić obiekt, jednak po upływie 24h wszystkie jego funkcje życiowe powrócą do normalności. Anomalną zdolnością SCP-PL-022 jest wysysanie energii życiowej ze zwierząt i roślin. Początkowo podmiot mógł to robić jedynie przez dotyk jednak przez incydent nr.45 obszar odbierania tej energii wynosi obecnie 5 metrów. Im więcej energii pochłonie podmiot tym niebezpieczniejszy się staje. Log eksperymentów dostępny w załączniku.

Dodatek SCP-PL-022 został pozyskany dnia ██████ w ruinach zamku, kiedy zgłoszono zaginięcia wokół budowli. Wysłany na miejsce patrol policji nie zgłosił się przez 72 godziny. W tym czasie na miejsce zostali wysłanie agenci. Obiekt został obezwładniony za pomocą silnego środka usypiającego i skutecznie przetransportowany do Ośrodka████ w celu dalszych badań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License